over mij

waarom dit platform

Depressie, burn-out, een gevoel van doelloosheid, het lijkt vandaag de dag meer de norm dan de uitzondering. Shorombo zag hoeveel mensen worstelen en levens leiden die hen geen voldoening geven en zelfs ziek maken! Hij wilde hier iets aan doen. Shorombo weet uit ervaring hoe het is maar hij weet ook dat het anders kan, hij weet wat er nodig is om hier verandering in te brengen. 

Shorombo wilde een plek creëren waar mensen zoals jij konden komen en alles tools vinden hen kan helpen levens te creëren die hen geluk maakt. Om deze reden creëerde hij The Maximize your Life Initiative. The Maximize your Life Initiative staat voor een movement, een beweging, een groep van mensen die geloven in hetzelfde:

 

"Een leven creëren waar je echt voldoening uit haalt"

 

Maximize Your Life

Building a dream means building a dream team. We are always looking for inspiring, young professionals who want to contribute. Are you excited after reading the above and would you like to contribute? Click here and take a look here at the opportunities we currently have open.

©2020 by Itsme4u Training and Coaching

kvk. no. 65464567

Algemene voorwaarden